dashixi.gif (628×90)

:ย้อนวันวานเมืองหาดใหญ่ ….เป็นที่ทราบกันดีว่า หาดใหญ่ของเราเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งในอดีต หนักบ้าง เบาบ้าง ..แต่คนหาดใหญ่ก็กลับมายิ้มได้ทุกครั้ง

…และเหตุการณ์ที่คนหาดใหญ่รู้กันดี คือ การนำรถ หนีน้ำ และหนึ่งในสถานที่สุดฮิต เมื่อเกิดน้ำท่วมในอดีต คือ สะพานต่างๆ ในเมืองหาดใหญ่นั้นเอง..รูปนี้คือสะพา่นแยก รร.วี.เอล. ปี พ.ศ. 43

((ขอบพระคุณ..คุณอาสุธรรม ศรีชัย ในการอนุเคราะห์ภาพครับ))