dashixi.gif (628×90)
                                          น้ำลดหรือยัง

…หลายปีมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานใหม่ๆ เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย

     ข้าราชสำนักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่า  แม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทม แต่ทรงคอยติดตาม  ข่าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยราษฎร
     จึงทรงส่งคำถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ด้วยพระองค์เอง  ถามไปทางหาดใหญ่ว่า “น้ำลดแล้วหรือยัง”
โดยที่ไม่ทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
…คำตอบที่มีผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาประมาณตีสองตีสาม  มีข้อความที่ตอบด้วยความไม่พอใจว่า “ถามอะไรอยู่ได้  ดึกดื่นป่านนี้แล้ว คนเขาจะหลับจะนอน”
แต่ตอนท้ายของคำตอบนั้นก็ไม่ ลืมที่จะบอกด้วยว่า “น้ำลดแล้ว”
เรื่องจาก: ถาวร  ชนะภัย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ 5  ธันวาคม  2530
ภาพ:ผลงานของ สุวิทย์ ใจป้อม ชื่อภาพ “ในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม” จาก นิทรรศการ”ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชัน”

ทิ้งคำตอบไว้