dashixi.gif (628×90)

บ้านน้ำน้อย ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลน้ำน้อย น้ำน้อยเป็นอีกหนึ่งตำบลใน อ.หาดใหญ่

บ้านน้ำน้อยมีประวัติศาสตร์มากมาย ที่เล่าสืบต่อกันมา..และคนน้ำรู้เป็นอย่างดี กับเหตุการณ์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

..เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ตรงกับวันที่มีตลาดนัดน้ำน้อย กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่สงขลา ทำการยึดรถไฟสายสงขลา – หาดใหญ่ เพื่อบรรทุกกำลังพล

..และได้ปะทะกับทหารไทยที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่สิบเก้า เชิงเขาน้ำน้อย เขาบันไดนางยิงกับประมาณ 1 ชั่วโมงจนกระทั้งทางการประกาศให้ทหารไทยหยุดยิง เมื่อทางการทราบว่าญี่ปุ่นขอใช้เมืองไทยเป็นทางผ่านไปตีประเทศมาเลเชีย

…ซึ่งทำให้ชาวน้ำน้อยเสียชีวิตหลายคน ทหารญี่ปุ่นก็ได้มาตั้งค่ายในชุมชนน้ำน้อย 3 แห่งด้วยกัน ที่โคกสูง สถานีรถไฟ และที่เขาบันไดนางเป็นเวลากว่า 2 ปี  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของอำเภอหาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นที่ตำบลน้ำน้อยแห่งนี้ ..และขอขอบพระคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลน้ำน้อย ด้วยครับ