dashixi.gif (628×90)

ย้อนวันวานกับสะพานลอย ข้ามถนนแห่งแรกของภาคใต้กัน

..ใครจะไปรู้ล่ะครับ ว่าสะพานลอยข้ามฝากแห่งแรกของแดนสะตอ จะอยู่ในเมืองหาดใหญ่นี่เอง บริเวณหน้าหอนาฬิกา

11911522_973086822742006_922445020_n

…ซึ่งถ้ามองไปลึกๆก็พอเดาได้ว่า หาดใหญ่ของเรามีรถรา วิ่งมานานแล้ว สำหรับการสร้าง สร้างปีไหนไม่ค่อยแน่ชัด แต่ตัวหอนาฬิกาหาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2500

..ถ้าใครได้ขึ้นสะพานลอยแห่งเป็นประจำ ก็จะทราบว่าสะพอนลอยแห่งนี้ มีสภาพทรุดโทรมไปมาก

11910996_973086799408675_1416100433_n

 

สะพานเชื่อมต่อไปยังฝั่งหน้าหอ..  หรือปัจจุบันบริเวณหอนาฬิกา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ลานจตุรัสนครหาดใหญ่”

3

..พอเดินขึ้นมา อยู่บริเวณกลางสะพาน สิ่งที่ท่านจะเห็นเด่นชัดคือ ตัวอาคารและลานจตุรัสนครหาดใหญ่

11910634_973116422739046_1774326112_n

..ถ้ามองไปด้านข้างสิ่งที่เห็น ก็คือ เกาะกลางถนนที่สวยงาม  และ มโนราห์บนเสาไฟ 

11930645_973086806075341_916405286_n

11931751_973086792742009_921036096_n (1)

สะพานลอยแห่งนี้ จะปราศจากขยะ เพราะมี พนักงานกวาดขยะ มากวาดเป็นประจำทุกวัน

11908155_973086812742007_1706816159_n

ปัจจุบันกลายเป็นอดีตไปแล้ว …ปัจจุบันสะพานลอยแห่งนี้ถูกรื้อทิ้งแล้ว …ผู้คนที่สัญจรไปมาบริเวณนี้ก็เปลี่ยนใช้ทางม้าลายแทน …สะพานลอยแห่งแรกของภาคใต้ ก็ได้ดับหายสลายไปเหลือไว้เพียงความทรงจำและรูปภาพ