dashixi.gif (628×90)

ไปหาดใหญ่ สงขลา …โดยเฉพาะเวลาขึ้นรถตู้โพธิ์ทอง บางคันก็จะเขียน สายเก่า,สายใหม่

…มีหลายคน งง นึกไม่ออก ว่าแอ๊ะ สายเก่า คือสายไหนเนี้ย?
โดยเฉพาะ น้องๆ ต่างจังหวัด…ที่มาเรียนที่สงขลา

..ผมจึงมี หลักการจำง่ายๆ คือ สายเก่า คือสายที่ผ่าน วัดโคกสูง …ส่วนสายใหม่ คือสายที่ผ่านมัสยิดกลาง

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้เจงง้วน
บทความถัดไปคำติดปาก