dashixi.gif (628×90)


ช่วง..คนคุณภาพเมืองหาดใหญ่
“สุทธิชัย แซ่หยุ่น” หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “สุทธิชัย หยุ่น”
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เกิดที่ อ.หาดใหญ่ ..ชั้นประถมศึกษาจบจาก โรงเรียนแสงทองวิทยา และเดินทางเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

…คุณสุทธิชัย หยุ่น ถือได้ว่า เป็นนักคิด,นักเขียน,นักหนังสือพิมพ์ และประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ..ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก