dashixi.gif (628×90)

ถนนสาย 30 เมตร หรือ ถนนสายราษฎร์ยินดี

..”คำว่า 30 เมตร” นั้นมาจากขนาดความกว้าง หรือหน้ากว้างของถนนสายนี้รวมกันนั้นเอง.