dashixi.gif (628×90)

9 แห่งสำคัญ ของเมืองคูเต่า” ก่อนอื่นต้องบอก ก่อนว่า อำเภอหาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 13 ตำบล และ ตำบลคูเต่าก็เป็น1ใน13นั้น

เทศบาลตำบลคูเต่า เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งคลองอู่ตะเภา และริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ซึ่งตำบลแห่งนี้มีสถานที่หน้าสนใจมากมายครับ

…วันนี้จึงขอยกมา 9 แห่ง 9สถานที่ ที่สำคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ของตำบลคูเต่า มาเริ่มกันเลย !

1. ท่าหลา ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ที่ตำบลคูเต่าซึ่ง
มีศาลาเป็นที่พักของผู้รอเรือยนต์ เรือหางยาว ที่จะเดินทางไป หาดใหญ่ – สงขลา ในอดีต ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ และสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น และเป็นชื่อของละแวกบ้าน ท่าหลามาจนถึงปัจจุบัน

2.บางโทง เป็นชื่อปลายลำน้ำสาขาของคลองอู่ตะเภาจะเป็นทางน้ำไหลหลาก จากคลองอู่ตะเภาออก ไปยังทุ่งนาที่ราบลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 ตำบลคูเต่า และเป็นชื่อของละแวกบ้านบางโทง ในปัจจุบันและ มีมัสยิดบ้านบางโทง

3. ท่าควาย ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาหมู่ที่ 9 ตำบลคูเต่า เป็นสถานที่ ที่ผู้คนนำวัว ควายลงกินน้ำ ในคลองอู่ตะเภา ปัจจุบันไม่มีสภาพให้เห็นเพราะได้พัฒนาเป็นถนนไปแล้ว

4.หาดแหลมโพธิ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลของตำบลคูเต่าและเป็นที่ท่องเที่ยวชายทะเลแห่งเดียวของอำเภอหาดใหญ่และ เป็นที่ตั้งของที่พักสงฆ์แหลมโพธิ์

5. โคกคาเหนือ โคก คือ ที่สูงและผู้คนจะยึดเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ที่สูงโคกคาเหนือ เป็นที่สูง บริเวณที่ราบลุ่มกลางทุ่งนา ปัจจุบันเป็นชื่อของละแวกบ้านโคกคาเหนือ

6. ท่าโอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคูเต่า เดิมเป็นท่าเรือสำเภา แวะซ่อมเรือ ซึ่งวิ่งในคลองอู่ตะเภาเพื่อไปส่งสินค้าในอำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประวัติศาสตร์

7. วัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2010 มีโบราณวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในชุมชน คือ วัตถุโบราณแกะสลักไม้เป็นรูปหนุมาน ชาวบ้านเรียกว่า “ตาหมาน” และบริเวณที่ตั้งวัดแห่งนี้เดิมเป็นที่จอดเรือสำเภาของพ่อค้า

8.วัดดอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคูเต่า “ดอน” เป็นชื่อเรียกที่สูงบริเวณที่ราบลุ่ม วัดดอนเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
ของตำบลคูเต่า คือ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2210 วัดนี้ได้ให้ที่ธรณีสงฆ์หน้าวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดดอน และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชน เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้และวัตถุโบราณในชุมชน

9.หลาทวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือกันมาตั้งแต่สมัยคนจีนรุ่นแรกๆ
ที่อพยพเข้ามาอยู่ในแถบนี้ และจะมีพิธีไหว้ทวดประจำปีทุกปี ในเดือน 3 แรม 9 ค่ำ

….อ่านจบกันแล้ว ทางเพจก็ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่อ่านกันจนจบ โพสหน้าจะมีอะไรมานำเสนอ ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ

..และต้องขอขอบคุณข้อมูล จากเทศบาลตำบลคูเต่า มา ณ ที่นี้ด้วยครับ.