dashixi.gif (628×90)
เเฟลตเคหะ เมือง หาดใหญ่

อาคารหลายตึก วางเรียงต่อกัน แต่ละชั้นถูกซอย เป็นห้อง ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนถึงตะวันตก ที่นี่ไหลเวียนด้วยผู้คนนับร้อย นับพัน ชาย หญิง เด็ก คนชรา และอบอวลไปด้วยความคิด ความเชื่อ และการกระทำนานา

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สร้างโดยงบรัฐบาลแห่งนี้ ถูกเรียกว่า เเฟรตเคหะ ประจำเมืองหาดใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก(เกือบทกอย่าง) ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านข้าว คลินิกนอกเวลา สนามกีฬา เครื่องออกกำลังกาย สถานที่พึ่งทางใจ ฯ

แม้เทคโนโลยีจะเคลื่อนเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเรื่อยๆ แต่ทวดเท่ง ลุงเท่ง ตาเท่ง  ปู่เท่ง ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธา ของชาวเเฟรตเคหะอย่างต่อเนื่อง จากวินาทีกลายเป็นชั่วโมง จากวันกลายเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ศาลลุงเท่งแห่งนี้  น้ำแดงไม่เคยเหือดแห้ง ทวดเท่งยังคงความขลังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเสื้อผ้าใหม่ (ที่เขามาแก้บน)

ทิ้งคำตอบไว้