dashixi.gif (628×90)

-พุทธศาสนิกชน คงทราบกันดี วันนี้วันดี อาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน8 ส่วนประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬบูชา อธิบายสั้น ๆ คือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก  กิจกรรมที่ประกอบคู่กัน ได้แก่ ถือศีล ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรม และที่สำคัญที่ทุกคนกระทำ คือเวียนเทียน วันนี้เราไปเวียนเทียนบนยอดเขาคอหงส์ เหนือน่านฟ้าเมืองหาดใหญ่

มีรถบัสเทศบาลคอยบริการ พาขึ้นเขา 

แสงแรก ณ ยอดเขาคอเบน เฮ้ย คอแสงโสม เฮ้ย คองหงส์ เฮ้ย ถูกแล้ว!

พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและตัวแทนผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรม  กรวดน้ำ / รับพร กล่าวคำลาพระรัตนตรัย และ ร่วมเวียนเทียนรอบที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช

พระสงฆ์เดินนำหน้า ตามมาด้วยพ่อเมืองหาดใหญ่ และคณะเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ต่อด้วยประชาชน ต้องยอมรับว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความนิยมจากชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก

เวียนเทียนเสร็จ ครบสามรอบ เมื่อจิตใจสงบ..ก็ก้าวเท้ามาชมวิว เมืองหาดใหญ่ ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

สิ้นสุดการเวียนเทียน ลงจากเขาคอหงส์ โดยบริการรถบัสของเทศบาล เอาเป็นว่า ปีหน้าวันอาสา อย่าลืมมาขึ้นเขาเวียนเทียนกัน บนเขาคอหงส์ รอบพระพุทธมงคลมหาราช พระประจำเมืองหาดใหญ่

 

ทิ้งคำตอบไว้