dashixi.gif (628×90)

‘ งานบุญเดือนห้า ห่มผ้าพระนอน ‘

ทั่วบริเวณลานวัด หน้าพระนอนแห่งวัดหาดใหญ่ใน เต็มไปด้วยผู้คน พุทธบริษัท รวมถึงนักท่องเที่ยว ต่างมาร่วมงานห่มผ้าพระนอน วัดมหัตตมังคลาราม  พระพุทธรูปปางนอน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่วัดหาดใหญ่ใน มายาวนาน ถูกจัดอันดับให้เป็น พระนอนขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลกผู้คน ทั้งชายหญิง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งพระสงฆ์ นักเรียน พ่อค้า แม่ค้า ขายของ ขายล็อตเตอรี่ ตำรวจ ทหาร นายกเมืองหาดใหญ่ นายอำเภอ ทั้งหมดมาอยู่รวมกัน เพื่อกิจกรรมห่มผ้าพระนอน มาทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้พบความหลากหลาย 

ตามหลักของพุทธ บุญ คือความสบายใจ ความว่าง ทำอะไร แล้วได้ความสบายใจ ก็เท่ากับทำบุญ บางคนเลือกทำบุญค่าน้ำค่าไฟ บางคนเลือกทำบุญกับคนขายล็อตเตอรี่  บางคนเขียนขอพรลงบนผ้าเพื่อความสบายใจ บางคนเลือกทำบุญกับพระสงฆ์ บางคนเลือกทำบุญกับการก่อเจดีย์ทราย บางคนเลือกทำบุญกับการปล่อยปลาในคลองอู่ตะเภา บางคนเลือกทำบุญกับการมาช่วยรำวงหรือตีกลองยาว ในครั้งนี้

การห่มผ้า เป็นเพียงแค่หน้าฉากเท่านั้น เป็นแค่เปลือกนอก แต่ความจริง แก่นแท้ ของกิจกรรมนี้ ผมคิดว่า มันคือการมาร่วมทำบุญ หรือ การมาปล่อยวางเรื่องทุกข์โทรก และก่อความสุขติดตัวไป วันสงกรานต์เปรียบได้เหมือน วันปีใหม่ของประเทศไทย ซึ่งการเริ่มต้นปีใหม่ ก็คือการเริ่มต้นใหม่ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

นี่คือ กุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่เทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน พุทธบริษัท ได้มาเข้าวัด ในวันหยุด..จึงไม่ใช่เรืองแปลก ที่งานครั้งนี้ จะเห็นผู้คนมากมาย ทั่วบริเวณลานวัดหาดใหญ่ใน  มีโอกาสอย่าลืมมากัน 13-15 เมษายนนี้

 

 

ทิ้งคำตอบไว้