dashixi.gif (628×90)

– ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ –

งดงามมาก ร้านบ้านดอกไม้ ถ.ศุภสารรังสรรค์ (สายฉื่อฉาง) เนรมิตหน้าร้านเป็นซุ้มดอกไม้ ถวายแด่พ่อหลวง มีด้วยกันหลากซุ้ม แต่ล่ะซุ้มงดงามมาก ทำให้ประชาชนชาวหาดใหญ่ต่างหลั่งไหลไปแชะภาพบรรยากาศกันเนืองแน่น

สำหรับท่านที่สนใจ ไปดูของจริงได้ที่ ถ.ศุภสารรังสรรค์ เป็นความงดงามอย่างหาที่สุดมิได้ ต้องขอบคุณร้านบ้านดอกไม้ ที่อุทิศเนรมิตซุ้มดอกไม้ ให้ชาวหาดใหญ่ได้ปราบปลื้มกัน

ทิ้งคำตอบไว้