dashixi.gif (628×90)
อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงมุ่งมั่นจะพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของเมือง

เล็กแต่อัดแน่น

ห้องสมุดการเรียนรู้แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ (อดีตคือตึกTOT) แต่ปัจจุบันแปลงโฉมใหม่ แม้ภายนอกดูเล็ก ๆ แต่ภายในอัดแน่นไปด้วยหนังสือดี ๆ มากมาย และมีหลายมุมให้นั่งอ่านหนังสือกันแบบชิลล์ ๆ

สะดวกสบาย

ภายในถูกตกแต่งอย่างเรียบง่าย รองรับคนได้ประมาณ 50 คน มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้เลือกศึกษากันอย่างมากมาย อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่  tk park เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00น.- 18.00 น.(ปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทิ้งคำตอบไว้