dashixi.gif (628×90)
ท้องทะเล ณ หาดใหญ่

หาดใหญ่เมืองที่ใครหลายคนกล่าวว่าปราศจากน้ำทะเล แต่นั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าทะเล คือ หาดทราย น้ำเค็ม เรือประมง และซีฟู๊ต ก็นับว่า อำเภอหาดใหญ่ มีชายหาดทะเลกับเขาเหมือนกัน

น้อยคนนักจะเล่นน้ำทะเล ที่ชายหาดแหลมโพธิ์ อาจเป็นเพราะน้ำที่นี่ไม่เหมาะสำหรับเล่น แหลมโพธิ์จึงไม่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ฉะนั้นน้ำทะเลเส้นขอบฟ้าที่นี่จึงเป็นเพียงวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และอุดมเป็นด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมถึงร้านอาหารซีฟู๊ตเรียงรายให้เลือกนับสิบๆร้าน กินไปมองทัศนียภาพไปด้วยผืนหาดทรายยื่นออกไปท้องทะเล ทับถมเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายกับใบโพธิ์ (เมื่อมองจากมุมสูง) คนเฒ่าคนแก่ จึงตั้งชื่อว่า แหลมโพธิ์  น้ำทะเลขึ้นลงเป็นกิจวัตรประจำวัน คลื่นอันเบาบางซัดกระทบฝั่งอย่างอ่อนล้า  ต้นไม้ใหญ่ริมชายหาด ยังคงให้ออกซิเจน ลมทะเลยังคงพัดพาสายลมปะทะผิวชาวบ้านตำบลคู่เต่าทุก ๆ วัน  นกออกหากิน คนออกหาปลา ชาวนาออกปลูกข้าว ที่แห่งนี้มีครบ เขา ป่า นา เล หาดแหลมโพธิ์เปรียบเหมือนโรงฉายภาพวิถีชีวิตจริงของชาวคูเต่า วิถีชีวิตที่อิสระ สโลไลฟ์ วิถีที่พึ่งตนเอง หากินกับธรรมชาติ 

สำหรับทางไปชายหาดแหลมโพธิ์ ง่ายมาก ไปตามทางหลวงบ้านคลองแห สองข้างทางมีป้ายบอกไปหาดแหลมโพธิ์ ออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ถึง 5 กิโล ก็มาโผล่าหาดแหลมโพธิ์ได้อย่างสบาย ๆ แล้วคุณจะพบว่าหาดใหญ่มีโลกหลายใบซ่อนอยู่ ..ชายหาดที่สงบเงี่ยม หาดแหลมโพธิ์ ทะเลหาดใหญ่ที่ไม่(ค่อย)มีใครรู้จัก !


 

ทิ้งคำตอบไว้