dashixi.gif (628×90)
คุณหญิงหลงฯ

พระพุทธเจ้าให้สัจธรรมที่แท้จริงของชีวิต พระเยซูให้ความรัก พระอัลเลาะห์ให้แนวทางปฏิบัติ  ศาสดาจะยิ่งใหญ่ ล้วนเปี่ยมไปด้วยการให้ การให้อาจอยู่คู่จักรวาลนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก พ่อแม่ให้ชีวิต ครูให้ความรู้ ภรรยาให้การตกหลุมรัก เพื่อนให้มิตรภาพ พระอาทิตย์ให้แสงแดด ต้นไม้ให้ออกซิเจน การให้อาจเป็นตราประทับค่าความเป็นมนุษย์ ที่เราต้องปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาดูโลกใบนี้ ฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลก พลเมืองโลกต้องให้ภาษี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

จะว่าไป พลังแห่งการให้ นั่นแสนยิ่งใหญ่ เป็นหลักปฏิบัติที่แฝงอยู่ในทุกศาสนา

ในช่วงปีพุทธศักราช 2500 ผืนป่าบริเวณริมเข้าคอหงส์ ฝั่งตะวันตกถูกปกคลุมไปด้วยป่านานาพันธุ์ และต้นยางหลายร้อยไร่ เป็นบริเวณกว่า 800 ไร่ ทั้งหมดเจ้าของคือ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เมื่อสยาม เปลี่นเป็นประเทศไทย การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ก็เริ่มเติบโตขึ้น รวมถึง ด้านการศึกษา ที่เริ่มแพร่ขยายกว้างขึ้น เพื่อให้ประชาชน เป็นปัญญาชนอย่างเต็มตัว

ทางราชการมีนโยบายสร้างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และพบว่าสถานที่ ที่เหมาะสมในสงขลา คือ สวนยางของคุณหญิงหลงฯ ที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ซึ่ง ดร.สตางค์ มงคลสุข รับเป็นผู้มาติดต่อขอซื้อจากท่าน

คุณหญิงหลงฯ ท่านเป็นคนใจดี และเห็นถึงการศึกษาของลูกหลาน จึงมอบที่ดินให้โดยไม่คิดเงิน เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชาติ ท่านจึงทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินส่วนนั้น เป็นจำนวนกว่า 690 ไร่ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และต่อมาคณะผู้จัดการมรดกได้มอบที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 90 ไร่ รวมเป็นจำนวนเกือบ 800 ไร่

เวลาผ่านไป มหาลัยแห่งนี้เริ่มเจริญเติบโตขึ้น ควบคู่ไปกับ เมืองหาดใหญ่ที่ค่อยๆ พัฒนา เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา เริ่มแผร่ขยายกว้างขึ้น มีนักศึกษาจากทั่วทุกสารทิศ มาร่ำเรียนวิทยายุทธ์ กันอย่างเนื่องแน่น

แม้ท่านคุณหญิง จะจากโลกนี้ไป 40ปีแล้ว แต่ความดีของท่าน ก็ยังคงอยู่  หอสมุดของมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อท่าน คุณหญิงหลงฯ เพื่อรำลึกถึงความดีของท่าน และหอสมุดเปรียบเหมือนคลังความรู้ และท่านก็เปรียบเหมือน มารดาผู้ให้กำเนิด ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ คลังความรู้ที่คู่เมืองหาดใหญ่ มานานนม

การมองการณ์ไกลของ..คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และความใจดี เปี่ยมล้นไปด้วยเมตรา จึงนำพาให้เมืองหาดใหญ่ มีมหาวิทยาลัยแห่งใหญ่ที่ดีที่สุด ติด 1 ใน 5 ของเอเชีย

ท้ายที่สุด.. คุณหญิงหลง สอนให้ข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป โลกเราไม่เคยจดจำคนรวย คนหล่อ หรือคนสวย หรือแม้แต่คนที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ แต่โลกจะจดจำ คนที่ให้มากที่สุด เพราะ พลังแห่งการให้ยิ่งใหญ่ มั่นคง และยืนยงยาวนาน เปรียบเหมือนชื่อของ คุณหญิงหลง ที่ยังคงก้องกังวาล ในระบบประสาท ของลูกพระบิดาทุกคน

 

ทิ้งคำตอบไว้