dashixi.gif (628×90)
หาดใหญ่เกิดจาก..รางรถ’ไฟ

กว่าจะเป็นหาดใหญ่ เมืองใหญ่ที่มี..สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า คน นับแสนอาศัยอยู่ ก่อนจะเป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจหลักของปลายด้ามขวาน ก่อนจะเป็นดินแดนศิวิไลท์ พร้อมสโลแกน ฟ้าสวย น้ำใส หาดใหญ่สะอาด ในอดีตร้อยปีที่แล้ว เป็นป่ามาก่อน มีผู้คนดังเดิมแท้อาศัยอยู่ไม่ถึงร้อยหลังคาเรือน ทำไมถึงพัฒนามาไกลถึงขนาดนี้ ก็เพราะว่า ‘รางรถไฟ‘ ที่มีดำริให้สร้างทางรถไฟสายใต้ โดยรัชกาลที่๕ เมื่อมีรถไฟ ก็มีการคมนาคม สัญจร เมื่อหนทางสะดวก ผู้คนก็ย้ายมาอยู่มากขึ้น ตลอดเวลาตั้งแต่สร้างทางรถไฟมาร้อยกว่าปี จนถึงปัจจุบัน ทะเบียนราษฎร์เทศบาลหาดใหญ่ ระบุว่า ประชากรหาดใหญ่มีทั้งสิ้น 1 แสนกว่าคน จำนวนตัวเลขอาจไม่แน่นอน แต่เชื่อเถอะว่า หาดใหญ่พัฒนามาไกลมากจริง ๆ

ชุมทางหาดใหญ่ ที่คุณไม่เคยรู้ 

สถานีรถไฟ หรือ ชุมทางรถไฟ ในอดีตเปรียบได้กับสนามบิน เพราะเป็นอะไรที่ใหม่มาก ในยุครัชกาลที่๕ ชุมทางรถไฟคือแหล่งเศรษฐกิจ ที่บรรดา พ่อค้าแม่ขาย หาบของขึ้นมาขายบนขบวนรถไฟ ม้าเหล็กเคลื่อนไปบนราง ทำให้ประเทศสยามในยุคนั้นสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ชุมทางหาดใหญ่ เป็นชุมทางที่กว้างใหญ่ และเป็นชุมทางแรก ๆ ที่บรรยากาศค่อยข้างดี รายล้อมด้วยธรรมชาติ จนถึงขั้นมีภาพยนต์มาถ่าย ได้พระเอกดาวรุ่งในสมัยนั้นอย่าง ‘มิตรชัย บัญชา’ มาแสดง ในชื่อเรื่อง ‘ชุมทางหาดใหญ่’ เมื่อปี 2509 (51ปีที่แล้ว) อย่างที่บอก ชุมทางรถไฟในยุคนั้น ก็ไม่ต่างอะไร กับสนามบินในยุคนี้ เมื่อภาพยนต์ฉายออกไป ผลที่ตามมาคือ หาดใหญ่ เป็นที่รู้จักมากขึ้น รู้จักทั่วประเทศ มีผู้คนเดินทางมาเยือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บ้างก็มาตั้งรกราก ตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินที่เมืองใหญ่แห่งนี้

ทำไมต้อง รางรถไฟ

เสียงฮูดรถไฟดัง เป็นเสียงสัญญาณที่คุ้นหู คนเฒ่าคนแก่เป็นอย่างดี  รถไฟเป็นยานพาหนะที่เข้าถึงได้ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ขุนนิพันธ์ ท่านซีกิมหยง กำนันวร และบรรบุรุษมากมาย นับไม่ถ้วน ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับรถไฟทั้งสิ้น เพราะ รางรถไฟถือเป็นการวางผังเมืองอย่างหนึ่ง รางรถไฟ ก็เหมือน ถนน ที่มีแล้วมีเลย ถอดออกยาก ไม่เหมือนหมุนคณะราษฎร์ (เราอย่างไปเรื่องนั้นดีกว่า) เมื่อการวางผังเส้นทางรถไฟเสร็จเรียบร้อย การเป็นเมือง หรือ อำเภอ ก็มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนขึ้น แค่รางรถไฟสายเดียว ทำให้ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากป่าก็กลายเป็นที่อยู่อาศัย แผ่นดินถูกตัดแบ่งเป็นเส้นทางถนน เป็นตรอก ซอก ซอย เมื่อมีรางรถไฟ คำว่า‘หาดใหญ่ใน’ ก็ตามมา

ท้ายที่สุดนี้ บรรพบุรุษเมืองหาดใหญ่ สอนให้ข้าพเจ้ารู้ว่า เราต้องฝากปัจจุบันไว้กับอนาคต และเอาอนาคต ฝากไว้กับปัจจุบัน คือทำปัจุบันให้ดีที่สุด และผลอนาคตก็ตามมาเอง ดังเส้นทางสัญจร ที่บรรพบุรุษคิด และวางแผนให้กับเมืองหาดใหญ่ จากเมืองเล็กๆ กลายเป็นเมืองหลวงหลักของภาคใต้ จากแผ่นดินที่เต็มไปด้วย ต้นมะหาด ขนาดใหญ่ ในระยะเวลาหนึ่งร้อยปี ได้กลับกลายเป็นเมืองใหญ่ ที่ไม่มีใคร..ไม่รู้จัก

ทิ้งคำตอบไว้