dashixi.gif (628×90)

คุณคิดว่าเจดีย์ คืออะไร? คือการสืบทอดพระพุทธศาสนา , คือวัตถุสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่ง . คือสถานที่ท่องเที่ยว , คือกุศโลบายในการเข้าวัด , คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ , คือศิลปะ , คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือจริงๆแล้ว เจดีย์คือ เจตนารมณ์ที่ดีในก่อสร้าง 

คุณคิดว่าชาวพม่าคืออะไร? คือ เพื่อนบ้าน , คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง , คือต่างด้าว , คือแรงงาน , คือชาวพุทธ , หรือคือ มนุษย์เหมือนพวกเราที่มีลมหายใจ 

คุณคิดว่าโอกาสคืออะไร? คือ การได้เกิดเป็นมนุษย์ , คือการได้เกิดเป็นชาวพุทธ , คือการได้พึ่งร่มเงาพระพุทธศาสนา , คือการได้ทำสิ่งที่รัก ,คือการมองเห็นความงามของการเกิดเป็นมนุษย์ หรือแท้จริงโอกาส คือ การให้โอกาส

เจดีย์ชเวดากอง ณ วัดคลองแห แห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสามัคคี ที่เจ้าอาวาสได้มอบโอกาสให้ชาวพม่าได้สร้างสิ่งดี ๆ ต่อพระพุทธศาสนา แม้คนล่ะเชื่อชาติ คนล่ะเผ่าพันธุ์ แต่พุทธศาสนาไม่เคยแบ่งแยกคน ยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเอง พุทธสถานแห่งนี้จึงสะท้อนภาพความเป็นมนุษย์ที่งดงาม เจดีย์ที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อลูกหลานในอนาคต ซึ่งต่อไปอาเซี่ยนเปิดอีก 10 ประเทศเพื่อนบ้าน จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเรา แต่ที่วัดคลองแห แห่งนี้ ได้สร้างความสามัคคี ก่อนหน้าจะมี AEC ซะอีก !


สนใจลงโฆษณาติดต่อ : INBOX เรื่องแปลกเมืองหาดใหญ่

 

ทิ้งคำตอบไว้