dashixi.gif (628×90)
1.) หลวงปู่ทวด

เมื่อเข้ามายังวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้ ศาลาหลวงปู่ทวด เป็นสิ่งแรกที่สัมผัสดวงตา เป็นประจำทุก ๆ เช้า เมื่อนักศึกษาก้าวเท้าเข้ารั้ววิทยาลัย ก็จะมาเพิ่มกำลังใจและความศรัทธา ภาพ นศ.ทุกคนยกมือไหว้สักการะบูชาจึงเป็นภาพชินตาของเทคนิคหาดใหญ่

2.) พระวิษณุกรรม

พระวิษณุกรรมตามหลักความเชื่อโบราณ เชื่อว่าพระวิษณุคือนายช่างใหญ่ของพระอินทร์ จึงเปรียบเหมือนเทพประจำตัวของเด็กช่างทุกคน ทุกแผนกวิชา และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิค พระวิษณุเทคนิคหาดใหญ่ถือว่าเก่าแก่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเด็กทุกรุ่น ทุกยุคสมัย ช่วงไหนน้ำแดงแก้บนเยอะ ก็แสดงว่าสอบปลายภาค! 

3.) ทวดตาเดียว 

เจ้าที่ของผืนดิน ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคคือ ‘ทวดตาเดียว’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาใหม่ปี 1 ต้องมาเคารพ มีความเชื่อกันในหมู่เด็กช่าง ถ้าใครไม่ได้มาเคารพทวดตาเดียวจะทำเรียนไม่จบ และอีกหนึ่งอย่างที่เด็กเทคนิคทราบดี คือ ทวดตาเดียว ท่านนับถือศาสนาอิสลาม…ท่านเป็นมุสลิม และมีตัวตนจริง ๆ เมื่อร้อยปีที่แล้ว สมัยเทคนิคยังเป็นป่ารก ศาลทวดตาเดียวตั้งอยู่บริเวณช่างยนต์ กลางดงธรรมชาติ 

 

ทิ้งคำตอบไว้