dashixi.gif (628×90)

วัดนารังนก อายุเก่าแก่ ประมาณ 250 ปี ตั้งอยู่ ณ ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ อยู่ไม่ไกลจากหาดใหญ่ อารามแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มาตั้งแต่สมัยโบราณ แน่นอนว่าปัจจุบัน ยังมีหลักฐานให้ได้เห็นกันอยู่

ศาลาไม้เก่าแก่ อายุกว่าร้อยปี..ตั้งอยู่ริมคลองของวัด ไว้ให้ผู้คนได้ย้อนวันวานในความทรงจำ

สะพานไม้แขวน สมัยรัชการที่๕ ใช้งานไม่ได้แล้ว..แต่ยังหลงเหลือรูปลักษณ์ไว้ ให้ลูกหลายได้ห้วนคำนึง

พิพิธภัณฑ์ วัดนารังนก…การจำลองกุฎิสมัยก่อนให้ท่านได้ย้อนรำลึกถึงอดีตกาล

ศาลหลวงพ่อลิ้นดำ ..สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวบ้านนารังนก 

อุโบสถวัดนารังนก ..เป็นสถาปัตกรรม ร่วมสมัยในช่วงร้อยปีที่แล้ว เป็นความงดงามทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม เพราะเป็นโบสถ์ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้าง คนล่ะไม้ คนล่ะมือ คนล่ะเล็ก คนล่ะน้อย เพื่อให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาและสืบทอดพุทธศาสนาสืบต่อไป

ความเก่าแก่ ครั้งหนึ่งก็คือความใหม่ เวลาผ่านไป ความใหม่ก็เสื่อมโทรม ดั่งหลักธรรมที่ว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมชาติ มีโอกาสอย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศกัน ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ล่ำค่า รับรองได้มุมมองสวยๆกลับไปแน่นอน จุ๊กรู๊

ทิ้งคำตอบไว้